Nasze realizacje wykonawcze

Roboty budowlane realizowane w latach 2016-2017:  Kliknij by pobrać (.pdf)

   6 grudnia 2016 r. w Wieńcu (gm. Brześć Kujawski) odbyło się oficjalne odebranie inwestycji pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Zgłowiączce, w ciągu drogi gminnej Nr 190419C w miejscowości Wieniec”. Wstęgę na nowym moście przecięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki oraz Dyrektor ds. Technicznych Firmy GOTOWSKI Roman Michalczuk.

     Nad drogą krajową nr 5 Poznań – Bydgoszcz – Gdańsk powstał nowy wiadukt. Inwestycję tę realizowała Firma GOTOWSKI.
W przypadku tego obiektu możemy mówić o powstaniu nowej konstrukcji – wyjaśnia Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów w Firmie GOTOWSKI Paweł Pietraszak. Wykonaliśmy nie tylko nową płytę, ale również podpory, czego w początkowej fazie prac nie obejmował projekt. W styczniu 2017 roku udało się udostępnić dla kierowców wiadukt, a więc zaledwie po 5 miesiącach intensywnych prac.

    W sierpniu 2016 r. zakończyła się przebudowa przepustu na drodze wojewódzkiej nr 178 łączącej Poznań z Wałczem oraz rozpoczął się proces odbioru obiektu. Przebudowa przepustu polegała na rozbiórce starej konstrukcji stropu, płyty dennej oraz części ścian bocznych. W dalszej kolejności wykonana została nowa konstrukcja z wykorzystaniem prefabrykatów.

   Pod koniec października 2016 roku otwarto Most Łazienkowski, który został poddany rekonstrukcji po pożarze, który miał miejsce w lutym 2015 roku. Jeszcze w trakcie prac zapadła decyzja, że pod górną płytą mostu wybudowane zostaną dwie podwieszane kładki pieszo-rowerowe – jedna po północnej, a druga po południowej stronie. Od strony Śródmieścia Warszawy połączą się ze ścieżkami na Cyplu Czerniakowskim, zaś po stronie Praskiej z drogą rowerową wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.

Szukasz solidnego wykonawcy konstrukcji stalowej?