Łączymy pokonując przeszkody — to nasza dewiza. W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy jakość i dotrzymywanie nawet najbardziej napiętych terminów oraz konkurencyjne ceny. Byliśmy i jesteśmy zaangażowani przy wielu prestiżowych inwestycjach w kraju oraz zagranicą. Zbudowaliśmy blisko 100 dużych konstrukcji.

Budownictwo komunikacyjne i przemysłowe to obszar, na którym przede wszystkim jesteśmy widoczni. Cieszy nas opinia: specjaliści od trudnych konstrukcji, gdyż to właśnie budowa konstrukcji stalowych i obiektów inżynierskich, zarówno tych, powiedzmy: szablonowych, jak i zupełnie nieszablonowych, jest atutem i wizytówką Firmy Gotowski.

Na opinię tę cały czas, od lat, pracuje grono doświadczonych pracowników — specjalistów wielu branż, tworzących zespół naszej Firmy. To przede wszystkim inżynierowie z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w zakresie budowy dróg i mostów, w większości autorzy projektów zadań i rozwiązań technicznych, których wykonawstwo przyniosło nam szereg nagród i wyróżnień.
A że żaden człowiek, czy firma, jako jednostka nie jest samotną wyspą, czy wręcz nie może taką być, by sensownie funkcjonować — z przyjemnością podkreślamy, że na nasz i zarazem Państwa sukces wpływa też współpraca naszego zespołu z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju; między innymi: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Politechniką Lubelską — Wydziałem Budownictwa i Architektury, Katedrą Dróg i Mostów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy — jego Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskie, Katedrą Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Politechniką Poznańską — Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Nasza wieloletnia praca, doświadczenie w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego, indywidualne spojrzenie na każdy projekt wsparte współpracą z tak znamienitymi ośrodkami naukowymi, posiadane przez firmę certyfikaty, świadectwa kwalifikacji jak i wyróżnienia, są gwarancją sukcesu naszych Klientów.

W skład Firmy wchodzą:

•  Dział Produkcyjno-Montażowy, a w nim: Zakład Konstrukcji Stalowych posiadający Świadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania 

    remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych oraz Pracownia Projektowa

•  Dział Handlowy

•  Dział Rozwoju i Marketingu

•  Dział obsługi: prawnej, księgowej i administracyjnej oraz — nieformalnie — galeria sztuki

 
Schemat Organizacyjny Firmy Gotowski: