Z końcem sierpnia firma „Gotowski” zakończyła podstawowy etap modernizacji blisko 400-metrowego wiaduktu w Trzebini na drodze krajowej nr 79 łączącej Aglomerację Śląską z Krakowem. Obiekt jest przejezdny. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe, między innymi przy chodnikach, oświetleniu oraz oznakowaniu.

Wiadukt w Trzebini jest jednym z najważniejszych obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 79 łączącej Aglomerację Śląską z Krakowem. Umożliwia bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową łączącą Katowice z Krakowem oraz przyległą do torów ulicą Dworcową.
- Prace budowlane rozpoczęliśmy w lutym i w pierwszych miesiącach prowadziliśmy je pod ruchem. Zgodnie z oczekiwaniami inwestora prace podzieliliśmy na kilka etapów. Wyłączenie obiektu z ruchu ograniczyliśmy do nieco ponad 4 miesięcy. Teraz, gdy obiekt jest znów przejezdny prowadzimy ostatni etap prac. Jest on związany z budową kap chodnikowych oraz montażem elementów wyposażenia takich jak balustrady, pełne oznakowanie pionowe i poziome oraz uporządkowanie całego placu budowy. Zakładamy, że roboty te zakończymy w listopadzie – wyjaśnia Dyrektor Zarządzający firmy „Gotowski”, Paweł Pietraszak.
Remont obejmował między innymi wykonanie naprawy elementów ustroju nośnego, wzmocnienie podpór, łożysk i izolacji. Obiekt wymagał też przebudowy systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń. Na obiekcie zastosowano tzw. cichą nawierzchnię, ograniczającą hałas o kilka decybeli. Na obiekcie montowane będą jeszcze nowe balustrady, bariery ochronne i oświetlenie. Powstaną także szerokie chodniki.
Za modernizację obiektu odpowiada firma „Gotowski”, która w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA złożyła najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja realizowana jest w trybie ”zaprojektuj i wybuduj”.

Warto wiedzieć:
Droga krajowa nr 79, to obok autostrady A4 najkrótsze połączenie Katowic z Krakowem (około 80 km). Cała droga liczy 450 kilometrów i biegnie ze Śląska do Warszawy wzdłuż lewego brzegu Wisły.

Wiadukt w liczbach:
• długość całkowita — 392,75 m
• szerokość całkowita — 14,94 m
• projektowana szerokość jezdni — 7 m
• koszt modernizacji – 11,9 mln zł

Inwestor:
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wykonawca:
• Firma „Gotowski” BKiP Sp. z o.o.