O Firmie

    Szanowni Państwo,

    Informujemy iż w dniu 22.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego naszej Spółki.

    Postępowanie sanacyjne jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem stosunkowo nowym i szerzej nie znanym przedsiębiorcom. Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi odrębne postępowanie, zmierzające do zachowania pełnej aktywności na rynku podmiotu nim objętym, zarówno w sferze stosunków handlowych, jak i w sferze faktycznie podejmowanych czynności związanych z realizacją bieżących zadań. Głównym założeniem postępowania restrukturyzacyjnego jest udostępnienie podmiotowi objętego tym postępowaniem instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz zapobieżenie jego likwidacji. Udostępnienie nam możliwości podejmowania czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne ma w założeniu ochronę także podmiotów trzecich, dla których dalsza aktywność na rynku naszej Spółki jest korzystniejsza niż rozwiązanie przeciwne.

    Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane w naszej Spółce będzie polegało na podejmowaniu czynności pozwalających na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki po odstąpieniu od umowy na realizację zakresu robót mostowych w związku z budową drogi ekspresowej S-5 – przy jednoczesnym aktywnym działaniu na dotychczasowym rynku usług budowalnych. W żadnej mierze nasza dotychczasowa działalność nie zostaje ograniczona, co więcej podejmujemy nowe wyzwania i realizujemy nowe zadania, a Zarząd Spółki w dalszym ciągu funkcjonuje.

    Aktywnie w dalszym ciągu będziemy uczestniczyć w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych nie wyklucza wobec podmiotów będących w restrukturyzacji możliwości ubiegania się o nowe zamówienia, co jest konsekwencją założeń ustawodawcy związanych z głównym celem postepowania restrukturyzacyjnego – dalszą działalnością podmiotu objętego takim postępowaniem na rynku.

    Z rozmowy, którą przeprowadzał autor książki "Między niebem a ziemią" z Markiem Roną, twórca większej części kolekcji obrazów Firmy Gotowski, zanotował: "[...] nie kryje, że szczególnie podoba mu się kładka K-2 [...].
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że znajduje się tu nie centrum miasta, ale przyrodnicze uroczysko z krystalicznym lustrem wody wśród drzew. Artysta często zatrzymuje się też przed Wiaduktem Niepodległości na bydgoskiej trasie W—Z. Podziwia moc konstrukcji pozwalającej człowiekowi tak łatwo oderwać się od ziemi".
"— To są niezwykłe mosty. — mówił Marek Rona. — Zafascynowały mnie swoimi kształtami, bogactwem detalu i symbiozą tradycji ze współczesnością. Nawet postronne osoby zauważają, że zotały przepięknie wkomponowane w malownicze zakątki Bydgoszczy; jakby stanowiły z nimi jedną całość, jakby były tu od wieków".

Pełna treść artykuł o artyście do przeczytania tutaj.

Galeria obrazów Marka Rony:

 

Galeria obrazów Romana Puchowskiego:

    The author of the book "Between the sky and the land" intervied Marek Rona, the artist who created most of the paintings in the collection of Firma Gotowski writes: "[...] No doubt he does admire the footbridge called K-2 [...]. At the first glance it seems you are not in the city centre but in some magic wilderness with the crystal water sparkling among the trees. The artist often stops at the Independence Viaduct on the East-West Route in Bydgoszcz. He admires the strength of the structure which lets a man fly over the land".

    "— These are unusual bridges — Marek Rona used to say. — I got fascinated with their shapes, number of details and symbiosis of tradition and modern times. Even accidental passers-by notice that they have been magically included in the picturesque corners of Bydgoszcz as if they had been here for ages, making indissoluble unity".

Read the full inteview here


GRAND PRIX „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” w 2016 roku za budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego. Inwestycja ta była najdłuższą linią tramwajową wybudowaną w Polsce po 1989 roku.

"Dzieło Mostowe Roku" 2015 - most przez Wisłę w Kamieniu
za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów, mających istotny wpływ na postęp w polskim mostownictwie.

„Kreator Budownictwa” 2015

Menedżer Roku 2014

Dyplom Urzędu Nadzoru Technicznego

Grand Prix "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" 2013
za budowę podwieszanego mostu tramwajowego przez rzekę Brdę; most w ciągu linii tramwajowej z centrum miasta do dworca Bydgoszcz Główna w ciągu ulicy Naruszewicza w Bydgoszczy

Podziękowanie z UTP

Laur Szwalbego

Platynowa Kielnia z Diamentem Profilów

Medal Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

"Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" 2013
podwieszanego mostu tramwajowego przez rzekę Brdę. Most w ciągu linii tramwajowej z centrum miasta do dworca Bydgoszcz Główna w ciągu ulicy Naruszewicza w Bydgoszczy

Wyróżnienie honorowe w konkursie NOT

Gazele Biznesu 2011
za dynamikę rozwoju firmy

Dzieło Mostowe Roku 2011
za dwa obiekty zadaszona kładka w Gdyni nad torami SKM/PKP i Drogą Gdyńską
za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów
artykuł na temat realizacji...
Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Bydgoszczy
konstrukcja mostowa roku
wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów
artykuł na temat realizacji...

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Medal Przyjaciela Profilów

Dzieło Mostowe Roku 2010
most i estakada przez dolinę Łobzonki w obwodnicy Wyrzyska
za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów;
artykuł na temat realizacji...

Podziękowania — Kalwaria Bydgoska XX Wieku

Rekomendacja Business Centre Club 2010—2011

Grand Prix "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" 2009
za przebudowę ul. Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. 11. Listopada do ul. Rekreacyjnej wraz z budową wiaduktu drogowego i przebudową wiaduktu tramwajowego
artykuł o realizacji...

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
"Przedsiębiorczość" w branży: budownictwo

Gazele Biznesu 2008
za dynamikę rozwoju firmy

Grand Prix "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" 2008
za budowę bydgoskiej trasy W—Z

Gazele Biznesu 2007
za dynamikę rozwoju firmy

Przyjaciel "Wiatraka"
za wspieranie rozwoju Fundacji "Wiatrak" przez twórczą obecność, troskę wyrażoną czynami oraz zaangażowane serce

Orły Polskiego Budownictwa
w kategorii: infrastruktura inżynieryjna i drogowa

Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
za różnorodną działalność i najwyższą jakość wykonywanych usług

Grand Prix "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" 2007
za realizację kładek K1, K2 i K3 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy;
artykuł o kładkach...

Dzieło Mostowe Roku 2006
wiadukt kolejowy nad autostradą A1 w Toruniu
za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów;
artykuł na temat montażu...

Złota Kielnia z Różą
dla Marka Gotowskiego, prezesa zarządu Firmy Gotowski BKiP za podejmowanie trafnych decyzji w wyjątkowo krótkim czasie, w tym przede wszystkim za powołanie do życia Firmy Gotowski BKiP, uzyskanie w ciągu zaledwie dwóch lat certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz AQAP, a także ulokowanie nowo powstałej spółki wśród najlepszych w kraju firm zajmujących się projektowaniem,wykonawstwem i nadzorowaniem robót budowlanych.

Grand Prix "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" 2005
za wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WK9 nad południową obwodnicą Torunia